Sinetöinti

Ilmestyskirjan 7. luku kertoo 144 000 sinetöinnistä, joka on erittäin ajankohtainen totuus meille adventisteille, jotka elämme juuri Jeesuksen takaisintulon kynnyksellä. Siksi olen valinnut tämän mielestäni tärkeän aiheen ja siitä pitäisi puhua suurella äänellä ja jatkuvasti, koska sinetöinti voi tapahtua hyvinkin pian ja silloin pitää olla valmiina. Siitä kertovat maailman tapahtumat. Tulen viittaamaan tässä esityksessäni moniin Ellen Whiten lausuntoihin aiheesta. Olen yrittänyt selvittää tätä aihetta ymmärrykseni mukaan, koska tästä aiheesta ei ole yksimielistä tulkintaa, eikä Ellen White ole myöskään selvittänyt sitä loppuun asti, joten tämän kirjoituksen tarkoituksena on siksi herättää kiinnostusta tutkimaan tätä tärkeää aihetta.

Ilm.7:1-4. 1. Tämän jälkeen näin neljä enkeliä, jotka seisoivat maan neljällä kulmalla ja pidättelivät maan neljää tuulta, ettei mikään niistä puhaltaisi yli maan ja meren eikä vasten ainoatakaan puuta. 2. Ja vielä näin yhden enkelin, joka nousi idästä kantaen elävän Jumalan sinettiä. Hän huusi kovalla äänellä noille neljälle enkelille, joille oli annettu valta hävittää maata ja merta: 3. "Älkää hävittäkö maata, älkää merta älkääkä puita, ennen kuin olemme painaneet sinetin meidän Jumalamme palvelijoiden otsaan." 4. Minä kuulin myös sinetillä merkittävien määrän. Sinetin sai sataneljäkymmentäneljätuhatta, ja heitä oli kaikista Israelin heimoista:

Koko maailma pelkää maapallomme tuhoutumista ydinsodan tai muun katastrofin kautta. Maailma todella elää aikapommin varassa. Tuhoutuminen tulee kyllä tapahtumaan Jeesuksen tullessa, mutta näiden jakeiden perusteella ei sitä ennen. On erittäin lohdullista tietää, että Jumala tulee suojelemaan maapalloamme, jotta tämä sinetöimistyö saadaan päätökseen. Nämä neljä enkeliä tulevat pidättelemään maan neljällä kulmalla eli koko maapallolla neljää tuulta eli kaikkialla sodan tuulia tuhoamasta sitä. Nyt on vielä mahdollisuus varmistaa elävän Jumalan sinetti omalla kohdallaan. Israelilla tarkoitetaan Ilmestyskirjan profetioissa Jumalan kansaa.

Manusscript 26, 1901 tai Selected Messages 1, s.174. Ei ole Hänen tahtonsa, että he kiistelevät kysymyksistä, jotka eivät auta heitä hengellisesti, kuten, Ketkä muodostavat ne 144000? Jumalan valitut tulevat tietämään sen lyhyen ajan sisällä aivan varmasti.

Ymmärrän tämän tekstin perusteella sitä, että Ellen White ei kieltänyt tutkimasta 144 000 vaan siihen kuuluvia ihmisiä. 144000 joukkoon kuuluvat ihmiset eivät olleet siis vielä selvillä Ellen Whiten aikana, mutta hänen yllä olevan tekstinsä mukaan se selviää varmasti myöhemmin, kun sinetöimisaika koittaa. Ymmärtääkseni tämä Ellen Whiten teksti on voimassa vielä tänään. Me elämme siinä vaiheessa maailman historiassa, että nyt voisi olla aika selvittää lopullisesti ainakin tämän luvun oikea tulkinta, vaikka emme vieläkään tiedä siihen kuuluvia ihmisiä. Ellen White ei antanut selvää vastausta tälle asialle, koska se ei ollut ajankohtainen totuus hänen aikanaan, mutta nyt on asia toinen. Hän antoi vain jonkinlaisia viittauksia siihen, joiden perusteella voimme tutkia tätä kysymystä.

Maranata, sivu 261. Pyrkikäämme kaikin Jumalan meille antamin voimin olemaan niiden sadanneljänkymmenenneljän tuhannen joukossa.

Ellen White kehottaa kaikin voimin pyrkimään 144 000:n joukkoon, joten ei ole vähäpätöisestä asiasta kysymys. Se on otettava tosissaan, joten nyt on tehtävä kaikkensa tähän joukkoon pääsemiseksi. Jos emme tiedä, miten tähän joukkoon päästään, niin emme osaa sinne pyrkiäkään. Siksi on todella tehtävä kaikkensa sen selvittämiseksi. Se aika on nyt.

Maranata s. 356.” He veisaavat valtaistuimen edessä ”uutta virttä”, jota ei kukaan muu voi oppia kuin ne sataneljäkymmentäneljä tuhatta. se on Mooseksen ja Karitan virsi – vapautuksen virsi. ainoastaan nuo sataneljäkymmentäneljä tuhatta voivat oppia sen virren, sillä se on heidän kokemuksensa virsi; ja sellaista kokemusta ei millään muulla joukolla ole milloinkaan ollut. ”Nämä ovat ne jotka seuraavat Karitsaa, mihin ikinä hän menee.” Nämä, jotka ovat ostetut taivaaseen maan päällä elävien joukosta, ovat ”ostetut ihmisistä esikoiseksi Jumalalle ja Karitsalle”. ”Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat”; he ovat kokeneet ahdistuksen ajan, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kun kansoja on ollut;

Tämä teksti sanoo selvästi, että 144 000 ovat niitä, jotka eivät koe kuolemaa, vaan jotka ovat elossa koko suuren ahdistuksen ajan.

Maranata s. 262,263. Sinetöimisaika on hyvin lyhyt ja loppuu pian. Nyt, kun neljä enkeliä pidättävät neljää tuulta, meillä on aika tehdä kutsumisemme ja valitsemisemme lujaksi. Juuri ennen kuin se (vaivan aika) alkoi, saimme elävän Jumalan sinetin.

144 000:n sinetöiminen päättyy siis viimeisen sukupolven aikana juuri ennen pienen ahdistuksen aikaa, joka on lyhyt aika ennen suurta ahdistusta. Olemmeko me tuo viimeinen sukupolvi? Siltä näyttää profetioiden ja maailmantapahtumien johdosta.

Ilm.14:1–5. Sitten näin tämän: Karitsa seisoi Siionin vuorella, ja hänen kanssaan oli sataneljäkymmentäneljätuhatta ihmistä, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen Isänsä nimi. Minä kuulin taivaasta äänen, joka oli kuin suurten vesien pauhu tai kuin ukkosen jylinä. Ääni, jonka kuulin, oli myös kuin harppujen helinää ja harpunsoittajien laulua. Valtaistuimen edessä ja neljän olennon ja vanhinten edessä laulettiin uutta laulua, jota ei voinut oppia kukaan muu kuin nuo sataneljäkymmentäneljätuhatta, jotka on ostettu maan päältä. He eivät ole tahranneet itseään naisten kanssa vaan ovat pysyneet puhtaina kuin neitsyet, ja he seuraavat Karitsaa, minne hän meneekin. Heidät on ostettu ihmisten joukosta esikoislahjaksi Jumalalle ja Karitsalle. Valhetta ei heidän suustaan ole kuultu, he ovat puhtaita ja virheettömiä.

144 000 on se Jumalan valitsema pieni joukko, joka tulee olemaan taivaassa erikoisasemassa kokemuksensa kautta. He ovat niitä, jotka eivät ole saastuttaneet itseään väärillä opeilla. He ovat niitä, ”jotka vääryyden ja jumalattomuuden keskellä kehittivät kristillisen luonteen, kunnioittivat Jumalan lakia, kun koko maailma julisti sen kumotuksi”. He ovat niitä, jotka jo tässä elämässä seuraavat Jeesusta kaikesta sydämestään. He ovat lunastetut maailmanhistorian loppuvaiheessa erikoisjoukkona esikoislahjaksi Jumalalle ja Jeesukselle.

Jeesus valitsi kaksitoista opetuslasta, jotka seurasivat häntä, ja siksi voidaan ajatella, että hän on myös valinnut 144 000 sinetöitäviksi, koska ”he seuraavat Karitsaa, minne hän meneekin”. 144 000 muodostuu raamatullisista luvuista 12 x 12 x 1000. En puutu siihen, onko tämä luku kirjaimellinen vai symbolinen, koska Ellen White ei myöskään puuttunut siihen. Joka tapauksessa se on Raamatun mukaan pieni jäännös.

Apostolit olivat luonteeltaan puutteellisia ja tavallisia kalastajia, mutta Kristuksen koulutuksessa heistä kasvoi Kristuksen luonteen omaavia henkilöitä. Samoin 144 000 sinetöityä tulevat Kristuksen koulussa saamaan samanlaisen Jeesuksen luonteen kaltaisuuden. He tulevat saamaan samanlaisen Pyhän Hengen kasteen, kuin saivat opetuslapset helluntaina, jolloin evankeliumi levisi nopeasti koko silloin tunnettuun maailmaan.

Maranata s. 398.”Enkeli sanoi: ”Sinun täytyy palata takaisin, mutta jos pysyt uskollisena, on sinulla etuoikeus 144 000:n kanssa vierailla kaikissa maailmoissa ja katsella Jumalan kätten tekoja”.

Jotkut ovat sitä mieltä, että kaikki kolmen enkelin sanoman vastaanottaneet kuuluvat 144 000 joukkoon. Tämän tekstin mukaan Ellen White ei kuulunut 144 000 joukkoon, vaan hänelle annettiin lopun ajan profeettana etuoikeus vierailla Jeesuksen kanssa koko maailmankaikkeudessa todistamassa lankeamattomissa maailmoissa, kuinka he ovat voittaneet vihollisen Jeesuksen veren ja todistuksensa sanan kautta. Hän ei siis kuulunut 144 000:n joukkoon, vaan hänelle annettiin ainoastaan etuoikeus 144 000:n kanssa vierailla kaikissa maailmoissa, niin kuin tekstissä sanotaan,

Suuri taistelu s. 419”Lähimpänä valtaistuinta ovat ne, jotka kerran ajoivat innokkaasta saatanan asiaa mutta jotka tulesta temmattuina kekäleinä ovat sen jälkeen pyhällä innolla seuranneet Vapahtajaansa. Seuraavaksi tulevat ne, jotka vääryyden ja jumalattomuuden keskellä kehittivät kristillisen luonteen, kunnioittivat Jumalan lakia, kun maailma julisti sen kumotuksi, sekä ne kaikkien aikojen miljoonat, jotka uskonsa tähden kärsivät marttyyrikuoleman. Uloimman piirin muodostaa lukematon joukko, jossa on ihmisiä ”kaikista maista, kaikista kansoista ja heimoista”. He seisovat valtaistuimen ja Karitsan edessä yllään valkeat vaatteet ja kädessään palmunoksa”.

On olemassa sellainen tulkinta, että 144 000 koskisi kaikkien aikojen pelastettuja. Se ei mielestäni ole edellä olevien tekstien perusteella oikea, koska he ovat niitä, jotka eivät koe kuolemaa. Kaikkien aikojen pelastettujen lukumäärä tulee kuitenkin loppujen lopuksi olemaan tämän tekstin perusteella suuri.

Hes.9:3–8. Mutta Israelin Jumalan kirkkaus oli kohonnut yläpuolelta kerubin, jonka yllä se oli ollut, huoneen kynnykselle ja huusi pellavavaatteisiin puetulle miehelle, jolla oli kirjoitusneuvot vyöllänsä; ja Herra sanoi hänelle: "Kierrä kaupungin, Jerusalemin, läpi ja tee merkki niitten miesten otsiin, jotka huokaavat ja valittavat kaikkia kauhistuksia, mitä sen keskuudessa tehdään." Ja niille toisille hän sanoi minun kuulteni: "Kiertäkää kaupungin läpi hänen jäljessään ja surmatkaa. Älkää säälikö, älkää armahtako, tappakaa tyyten vanhukset, nuorukaiset, neitsyet, lapset ja vaimot, mutta älkää koskeko keneenkään, jolla on otsassaan merkki; ja alottakaa minun pyhäköstäni." Niin he alottivat niistä miehistä, vanhimmista, jotka olivat temppelin edessä. Ja hän sanoi heille: "Saastuttakaa temppeli ja täyttäkää esipihat surmatuilla. Menkää!" Niin he menivät ja surmasivat kaupungissa. Mutta kun minä heidän surmatessaan olin jäänyt jäljelle, lankesin minä kasvoilleni, huusin ja sanoin: "Voi Herra, Herra! Hävitätkö sinä Israelin koko jäännöksen, kun vuodatat vihasi Jerusalemin ylitse?"

Tämä vakava raamatunkohta koskee Ellen Whiten mukaan lopun aikana Jumalan kansaa, joilla on viimeinen totuus (Maranata 260). Jerusalem on juuri Jumalan kansan vertauskuva. Sinetöidyt ovat niitä, jotka ovat hyvin huolissaan seurakunnan tilasta. He ovat hartaasti ja toistuvasti vedonneet seurakuntaa parannukseen. Tämä surmaamistyö tapahtuu sitten suuren ahdistuksen aikana juuri ennen Kristuksen takaisintuloa. Huomatkaa, että surmaamistyö aloitetaan seurakunnan vanhimmista. ”Nyt lähtee liikkeelle kuoleman enkeli, jota Hesekielin näyssä edustavat surmatyöhön kutsutut miehet, joille annetaan käsky: Tappakaa vanhukset ja nuoret miehet, neidot, naiset ja lapset, tappakaa heidät viimeistä myöten, mutta älkää kajotko kehenkään, jolla on merkki. aloittakaa minun temppelistäni. Niin he aloittivat kansan vanhimmista, niistä, jotka väittävät olevansa kansan hengellisiä vartijoita” (Suuri taistelu s. 412). Hesekiel oli todella ahdistuksessa, kun hän huomasi jääneensä yksin Jerusalemissa eli on todella kysymys pienestä joukosta, jotka saavat elävän Jumalan sinetin.

Testimonies, Vol. 5. s. 209, 210. Aikana, jolloin seurakunnan vaaratilanne ja laskukausi ovat suurimmillaan, pieni joukko, joka seisoo valossa, huokaa ja valittaa niitä kauhistuksia, joita maassa tehdään. Mutta heidän rukouksensa kohoavat erityisesti seurakunnan puolesta, koska sen jäsenet seuraavat maailman esimerkkiä.

Maailman historian loppuvaiheessa, kun uskovat joutuvat suuriin vaikeuksiin, monet luopuvat seurakunnasta. Silloin jää vain pieni uskollinen jäännös eli 144 000.

Todistusaarteita 2, s.176, 180. Sakarjan näky Joosuasta ja enkelistä soveltuu erikoisen voimakkaasti Jumalan kansan kokemuksiin suuren sovituspäivän päättyessä. Jäännösseurakunta on joutuva suuriin koetuksiin ja ahdistuksiin. ne, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon, saavat tuntea lohikäärmeen ja hänen joukkonsa vihan. Saatana pitää maailmaa alaisenaan, sillä hän on saanut valtaansa luopiokiekot; mutta tässä on pieni joukko, joka vastustaa hänen ylivaltaansa. Tämä jäännös ei ole ainoastaan saanut syntejään anteeksi ja tullut hyväksytyksi, vaan se saa myös kunnioitusta osakseen. puhdas käärelakki pannaan heidän päähänsä. heistä tulee Jumalan kuninkaita ja pappeja. Saatanan ahdistaessa tätä joukkoa syytöksillään ja koettaessa tuhota heidät, pyhät enkelit kulkevat näkymättöminä edestakaisin painaen heihin elävän jumalan sinetin.

Jes.4:3,3. Sinä päivänä Herra antaa versonsa nousta maasta kauniina ja ylväänä. Rehevänä ja kukoistavana nousee maan hedelmä henkiin jääneille israelilaisille. Ja Siionin jäljelle jääneitä ja Jerusalemissa jäljellä olevia kutsutaan pyhiksi - kaikkia, jotka on kirjoitettu elävien kirjaan Jerusalemissa.

Jerusalem kuvaa Jumalan kansaa eli tässä jakeessa henkiin jääneet ovat juuri sinetöidyt 144 000. Tästä jäännöksestä kertovat esim. kuvassa mainitut raamatuntekstit. (Esim. 2Kun.19:31; Jes.10:20–22; Jes.11.11,16; Jes.28.5; Jes.37:2; Joel 2:1,2; Rom.9:27; Room.11:5).

Joel 2:1,2. Puhaltakaa torveen Siionissa, antakaa hälytys minun pyhällä vuorellani! Vaviskaa, kaikki maan asukkaat: Herran päivä tulee. Se on jo lähellä. Se on pimeyden ja synkeyden päivä, pilven ja sumun päivä. Niin kuin aamurusko leviää vuorille, niin levittäytyy maahan suuri ja väkevä kansa. Sellaista kansaa ei ole ennen ollut eikä koskaan enää ole, ei tulevienkaan sukupolvien aikana.

Tässä Joelin kirjassa on mahtava kuvaus jäännöksestä 144 000.

Tuom.7:2: "Sinulla on liian paljon väkeä mukanasi. En voi antaa miestesi voittaa midianilaisia. Silloinhan Israel saattaisi ottaa voitosta kaiken kunnian ja sanoa: 'Me saavutimme voiton omin voimin.'

Tästä sinetöinnistä kertoo myös esikuvallisesti tämä Tuom.7. luku, jossa kerrotaan Gideonin sotajoukosta, jonka lukumäärä oli 32 000 miestä, kun he lähtivät taistelemaan midianilaisia vastaan. Herra erotti heistä heidän omasta halustaan 22 000, koska he pelkäsivät taistelua ja rakastivat maallisia harrastuksia. Loput 10 000 olivat vielä liikaa. Herra valitsi heistäkin vain 300 miestä heidän luonteensa perusteella yksinkertaisella kokeella. Heidät vietiin veden ääreen juomaan. Ne, jotka latkivat vettä virrasta polvilleen kaikessa rauhassa, eivät kelvanneet Jumalalle, kun taas ne, jotka ottivat vettä kouraansa ja joivat siitä ja tarkkailivat samalla vihollista, olivat Jumalalle kelvolliset. Näillä 300 sadalla miehellä Gideonin joukko voitti suuren midianilaisen joukon. Samoin Jumalan valitsema pieni joukko, 144 000, tulevat voittamaan maailman ikuiselle evankeliumille. He ovat niitä uskovia, jotka ovat omaksuneet kolmen enkelin sanoman perusteellisesti ja valvovat ja tarkkailevat alinomaa vihollisen eksytyksiä.

Mark.16:18,19. Ja niitä, jotka uskovat, seuraavat nämä tunnusmerkit: Minun nimissäni he ajavat pois pahoja henkiä. He puhuvat vierailla kielillä. He tarttuvat käsin käärmeisiin, ja vaikka he juovat tappavaa myrkkyä, se ei vahingoita heitä. He panevat kätensä sairaiden päälle, ja nämä paranevat."

144 000 sinetöityä tulevat saamaan erityisen Pyhän Hengen kasteen juuri ennen pientä ahdistusta, joka on lyhyt aika ennen suurta ahdistusta. Silloin toteutuvat voimallisesti Jeesuksen tekstissä mainitut sanat. Ihmeet ja armolahjat seuraavat heitä koko täyteydessään.Silloin he tulevatviemään viimeisen totuuden, kolmen enkelin sanoman, todistukseksi kaikkeen maailmaan.

Suuri joukko

Ilm.7:9,13,14.9. Tämän jälkeen näin suuren kansanjoukon, niin suuren, ettei kukaan kyennyt sitä laskemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista maista, kaikista kansoista ja heimoista, ja he puhuivat kaikkia kieliä. He seisoivat valtaistuimen ja Karitsan edessä yllään valkeat vaatteet ja kädessään palmunoksa. 13. Yksi vanhimmista kysyi minulta: "Keitä nämä valkeavaatteiset ovat? Mistä he ovat tulleet?" 14. Minä vastasin: "Herra, sinä sen tiedät." Hän sanoi minulle: - Nämä ovat päässeet suuresta ahdingosta. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä.

Seurakunnassamme on olemassa monenlaisia mielipiteitä sinetöidyistä 144 000 ja tästä suuresta joukosta. Perinteinen tulkinta 144 000 ja suurelle joukolle on, että se on sama joukko. Toinen vallitseva tulkinta on, että se on eri joukko. Itse olen kallistunut tälle jälkimmäiselle vaihtoehdolle ja siksi yritän nyt lyhyesti esittää jonkinlaisen tulkinnan siitä. Nämä molemmat ryhmät ovat tulleet suuresta ahdistuksesta eli viimeisten päivien vaikeista ajoista kuolemaa kokematta. Miksi Johannes kuuli tarkan luvun 144 000, mutta sen jälkeen näki suuren joukon? Siksi, että 144 000 oli määrätyn suuruinen laskettavissa oleva joukko maan päällä, kun taas suuri joukko ei ollut laskettavissa ja sen näkeminen tapahtui taivaassa, siis eri aikana. Suuri joukko ei siis voi olla myöskään sama joukko kuin 144 000, koska suuren joukon näkeminen tapahtui nimenomaan sen jälkeen kuin 144 000 oli sinetöity. Jos 144 000 ja suuri joukko on sama joukko, niin se ei herätä uskovia, koska turvaudutaan siihen, että kyllä siihen joukkoon mahdutaan. Jos se on taas eri joukko eli pieni jäännös, niin tilanne on aivan toisin. Silloin syntyy todella herätystä. Näin uskon.

Ilm.18:1,4. Tämän jälkeen näin taas yhden enkelin tulevan alas taivaasta. Hänellä oli suuri valta, ja hänen kirkkautensa valaisi koko maan. Minä kuulin taivaasta toisenkin äänen, joka sanoi: "Lähtekää pois, jättäkää hänet, te, jotka olette minun kansaani, ettette joutuisi ottamaan osaa hänen synteihinsä ettekä jäisi alttiiksi niille vitsauksille, joilla häntä lyödään.

Tämän suuren joukon kokoamista Raamattu nimittää myöhäissateeksi ja kevätsateeksi. Silloin Jumalan viimeinen armonsanoma, kolmen enkelin sanoma, leviää nopeasti ympäri maailmaa sinetöityjen 144 000 toimesta ja kaikki Jumalan omat kuulevat hänen äänensä ja joutuvat tekemään lopullisen valintansa. Silloin toteutuvat Jeesuksen sanat, jossa hän käskee omaa kansaansa lähtemään ulos Babylonista. Jumalan omat tunnistavat hänen äänensä ja liittyvät Jumalan jäännöskansaan, Silloin toteutuvat myös Jeesuksen sanat, jotka nyt näyttävät mahdottomalta, Matt.24:14. Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi, ja sitten tulee loppu.

Dan.2:31–35. 31. "Sinä katselit, kuningas, ja edessäsi oli suuri kuvapatsas. Patsas oli korkea, ja sen loisto oli suunnaton. Se oli sinun edessäsi, ja sen muoto oli kauhistava. 32. Se patsas oli tällainen: pää puhdasta kultaa, rinta ja käsivarret hopeaa, vatsa ja reidet pronssia, 33. sääret rautaa, jalat osaksi rautaa, osaksi savea. 34. Sitä katsellessasi lähti käden koskematta vierimään kivi. Se osui patsaan jalkoihin, jotka olivat rautaa ja savea, ja murskasi ne. 35. Niin murtuivat yhtä lailla rauta, savi, pronssi, hopea ja kulta, ja niistä tuli kuin ruumenia kesäisellä puimatantereella, ja tuuli kantoi ne pois, eikä niitä löytynyt mistään. Ja kivestä, joka oli osunut patsaaseen, tuli suuri vuori, ja se täytti koko maailman.

Tämä osa Danielin kirjan toisen luvun kuvapatsasennustuksesta sopii hyvin sinetöintiin. Kivellä on perinteisesti kuvattu Kristusta, koska häntä nimitetään Kulmakiveksi, mutta sinetöinti antaa yksityiskohtaisemman tulkinnan näille jakeille. Kivi lähti vierimään vuoresta käden koskematta eli Jumalan yliluonnollisella voimalla. Raamatussa on useita raamatunkohtia, jotka antavat vuorelle merkityksen kirkko, seurakunta, Jumalan kansa. Esim. aikojen lopussa profeetta Miika kuvaa vuorella Jumalan lopullista kirkkoa, Miika 4:1: Tulee vielä aika, jolloin Herran pyhäkön vuori seisoo lujana. Ylimpänä vuorista se kohoaa, korkeimpana kukkuloista, ja kansat virtaavat sinne. Kivi on pieni osa vuoresta, joten sen täytyy kuvata pientä osaa Jumalan kansasta. Mikä voisi olla pieni osa Jumalan kansasta, josta Raamattu kertoo viimeisissä tapahtumissa. Se on juuri sinetöidyt 144 000. Ilm.14. luku nimittää heitä esikoisjoukoksi. Kivi eli 144 000 tulevat viemään viimeisen totuuden, kolmen enkelin sanoman, kaikkeen maailmaan. Heidän julistuksensa kautta muodostuu sitten suuri vuori eli suuri joukko.

Meidän aikanamme ihmisten luottamus Jumalaan kaiken luojana on pahasti järkkynyt. Erilaiset ns. tieteelliset maailmankatsomukset, erityisesti kehitysopillinen ajattelu, ovat riistäneet tämän uskon ihmisiltä. Sen mukana myös luottamus Raamatun arvovaltaan on hävinnyt. Tässä myöhäissateessa viimeinen taistelu tullaan siis käymään erityisesti Jumalan lain, kymmenen käskyn, arvovallasta, jossa juuri sapattikäsky tulee olemaan kiistan aiheena. Jokainen joutuu silloin itse tekemään valintansa palveleeko Jumalaa pitämällä sapatin tai petoa eli saatanaa pitämällä sunnuntain. Sapatti on siis Jumalan sinetti ja sunnuntai pedon merkki.

Jes.66:18–20. Minä saavun kokoamaan kaikki kansat ja kielet, ja kaikki tulevat ja näkevät kirkkauteni. Ja heidän keskellään minä teen ihmeen ja heidän joukostaan lähetän eloon jääneitä vieraiden kansojen luo Tarsisiin, Putiin, Ludiin, Mesekiin, Tubaliin ja Javaniin, kaukaisille saarille ja rannikoille, jotka eivät ole kuulleet minusta puhuttavan eivätkä nähneet minun kirkkauttani. Nuo, jotka lähtevät, kertovat vieraiden kansojen keskuudessa minun kirkkaudestani. He tuovat kaikki veljenne kaikkien kansojen keskeltä, lahjaksi Herralle.

Profeetta Jesaja on ennustanut tämän suuren joukon kokoamisen sinetöityjen 144 000 evankelioimistyön tuloksena. Tämä raamatunkohta kertoo nimittäin juuri Jeesuksen toisen tulemuksen ajan tapahtumista. Eli Herra tekee ihmeen. Engl. Raamatussa sana ihme on käännetty sanalla sign = merkki tai sinetti eli Herra tekee merkin kaikkien kansojen keskellä eli tapahtuu sinetöinti Jumalan kansan joukossa ja Hän lähettää sinetöidyt 144 000 tuomaan kaikki veljet eli suuren joukon kaikkien kansojen keskeltä lahjaksi Herralle. Tämä Jesajan ennustus antaa mielestäni vakuuttavan vahvistuksen oheiselle tulkinnalle eli Raamattu selittää itse itsensä.

Ilm. 22:11. Jumalaton eläköön yhä jumalattomasti, saastainen rypeköön saastassaan, vanhurskas harjoittakoon vanhurskautta ja pyhä edetköön pyhyyden tiellä.

Tämä teksti sopii ahdistuksen aikaan ja kertoo jumalattomien ja pelastettujen tilanteesta silloin. Elossa olevat jumalattomat ovat viimeisten vitsauksien vallassa tuskien ja haavojen tähden pilkaten taivaan Jumalaa. Ilm.16:10,11. Ihmiset purivat tuskissaan kielensä verille, mutta herjasivat taivaan Jumalaa tuskansa ja haavojensa tähden. He eivät kääntyneet, eivät luopuneet pahoista teoistaan. Kun taas pelastuneet eli 144 000 ja suuri joukko ovat täysin synnittömiä Jeesuksen ansioiden perusteella, vaikka Jeesus on jo poistunut taivaallisesta pyhäköstä. Jeesus on heidän suojanaan. Dan.12:1. Silloin astuu esiin Mikael, suuri enkeliruhtinas, joka seisoo kansasi suojana. Ja tulee ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä alkaen, kun kansoja on ollut, aina tuohon aikaan saakka. Mutta sinun kansasi pelastuu, pelastuu jokainen, jonka nimi on kirjoitettu kirjaan.

Room.9:28. Äkkiä ja lopullisesti on Herra toteuttava sanansa maan päällä.

Lopputapahtumattulevat tapahtumaanhyvin lyhyessä ajassa. 144 000 sinetöidään siis lyhyenä aikana ennen pientä ahdistusta ja suuri joukko kootaan pienen ahdistuksen aikana. Suurta ahdistusta nimitetään myös seitsemäksi viimeisiksi vitsauksiksi ja sen pituudeksi on tulkittu noin vuosi. Pieni ahdistus on lyhyt aika sitä ennen. Nämä sinetöidyt ihmiset tulevat kokemaan suuren ahdistuksen kuolemaa kokematta. Sen jälkeen Jeesus saapuu enkelijoukkoineen kunniassaan ja kirkkaudessaan kokoamaan omansa taivasten valtakuntaan. Se on koko Jumalan pelastussuunnitelman päätepiste, koko maailman historian loistavin ja julkisin tapahtuma, joka näkyy kaikkialla. Matt.24:27. Sillä niin kuin salama leimahtaa idässä ja valaisee taivaan länteen asti, niin on oleva Ihmisen Pojan tulo.

Ilm.14:12. Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä, niiltä jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen.

144 000 sinetöiminen voi jo olla hyvin lähellä, joten nyt on aika tietää, millaisia ihmisiä ovat sinetöidyt 144000. Heissä näkyy erityisesti Kristuksen luonteen kaltaisuus. He ovat niitä, ”jotka huokaavat ja valittavat kaupungissa tehtävien iljettävyyksien tähden”, Hes.9:4, eli he ovat huolissaan erityisesti seurakunnan tilasta. He ovat huolissaan itsensä, lähimmäistensä ja koko maailman pelastuksen puolesta. He ovat omaksuneet perusteellisesti Jumalan viimeisen armon sanoman, kolmen enkelin sanoman (Ilm.14) ja heidän sydämessään on palava into kertoa siitä koko maailmalle. Heidän tuntomerkkinään on yllä mainittu jae Ilm.14:12. Vain silloin on mahdollista päästä sinetöidyn sadanneljänkymmenenneljän tuhannen joukkoon ja viedä Pyhän Hengen voimassa evankeliumi todistukseksi kaikkeen maailmaan. Siksi nyt on korkea aika, ellei viimeinen mahdollisuus, antaa elämänsä kokonaan Herralle.

Kertaan vielä päätteeksi lyhyesti tämän 144 000 ja suuren joukon merkityksen. 144 000 on se joukko, joka sinetöidään ennen pientä ahdistusta. Nämä sinetöidyt Jumalan kansasta tulevat kokoamaan pienen ahdistuksen aikana suuren joukon Jumalan kansaa Babylonista. 144 000 tulevat saamaan samanlaisen Pyhän Hengen vuodatuksen kuin saivat opetuslapset helluntaina, jolloin sanoma Kristuksesta levisi nopeasti koko silloin tunnettuun maailmaan. 144 000 ja suuri joukko tulevat selviytymään suuresta ahdistuksesta kuolemaa kokematta. 144 000 on siis pieni jäännös Jumalan kansasta, jonka Jumala on valinnut ja jotka tuntevat perusteellisesti Jumaln viimeisen armonsanoman eli kolmen enkelin sanoman (Ilm.14:6-12) ja pystyvät julistamaan sitä Pyhän Hengen voimassa koko maailmalle. Pyrkikäämme tähän erikoisjoukkoon.

Tien sinne me seitsemännen päivän adventisteina tiedämme. Se on kerrottu Ilm. 14. luvun kolmen enkelin sanomassa ja profetian hengen kirjoituksissa. Uskon, että tämä sinetöinti on hyvin lähellä ja että nyt on tärkeätä omaksua kolmen enkelin sanoma perusteellisesti sekä teoriassa että käytännössä. Olkoon sitten 144 000 ja suuri joukko sama joukko tai eri joukko, niin joka tapauksessa näyttää olevan viimeinen aika pyrkiä ja päästä 144 000 joukkoon. Saakoon Herra siunata teitä valmistautuessanne sinetöintiä ja Jeesuksen takaisintuloa varten.

0603167

0603167

Uusimmat kommentit

10.02 | 04:36

Mukava pieni tarina autoista.

Jaa tämä sivu