Ettemme eksyisi

 

Aam. 9:8,9 ”Katso, Herra Jumala on kääntänyt katseensa tätä syntistä valtakuntaa vastaan. Minä hävitän sen maan päältä. Mutta kaikkia Jaakobin jälkeläisiä minä en hävitä, kuuluu Herran Jumalan sana. Ei, vaan minä annan käskyn ravistella Israelia kaikkien kansojen keskuudessa niin kuin jauhoja ravistellaan seulassa, jota yksikään hiekkajyvä ei läpäise.”

Profetian hengen kautta on kerrottu, että Jumalan Israel eli Jumalan kansa seulotaan lopun aikana ja erityisesti ajan lopussa lähestyvän ahdistuksen aikana. Seulonnan saa aikaan Laodikean sanoma (Ilm. 3:14–22), joka on tarkoitettu juuri Jumalan kansalle. Muutamat eivät alistu tämän sanoman alle ja heidät tullaan seulomaan. He eivät ota vaarin Jeesuksen ohjeista tehdä parannus elämässään, hankkia uskon kultaa ja silmävoidetta Raamatun totuuteen ja ennen kaikkea turvautumista Jeesuksen vanhurskauteen eli hänen täytettyyn sovitukseen. Seulonta kohtaa suurta osaa niitä, jotka ovat sanoneet uskovansa kolmen enkelin sanomaan, mutta eivät ole pyhittäneet itseään sen vaatimuksille. Vain pieni joukko on ottanut tosissaan Laodikean sanoman kohdalleen ja kestää kaikki koetukset ja eksytykset. He seisovat vahvana kuin kallio Jeesuksen ja totuuden puolella elämänsä loppuun asti.

Jos kerran seulonta on näin koetteleva ja vakava tapahtuma, on tehtävä kaikkensa, jottei seulottaisi pois Jumalan kansasta. Seulonta on niin monitahoinen asia, ettei näin lyhyessä saarnassa ole mahdollisuutta tutkia sitä kaikilta puolilta. Tulenkin vain käsittelemään joitakin vihollisen aikaansaamia salakavalia eksytyksiä, joita esiintyy Jumalan kansan keskuudessa ja joita on vaikea havaita. Siksi niiden suhteen on syytä olla tarkkaavaisia ja varovaisia. Nämä käsittelemäni eksytykset on koottu pääosin Ellen Whiten kirjasta: Ettemme eksyisi.

Saatana tekee kaikkensa eksyttääkseen ihmiset Jeesuksesta ja pelastuksesta. Vain luja luottamus Jumalaan ja kirjoituksiin on turvamme. 1. Piet.5:8,9 ”Pitäkää mielenne valppaana ja valvokaa. Teidän vastustajanne Saatana kulkee ympäriinsä kuin ärjyvä leijona ja etsii, kenet voisi niellä. Vastustakaa häntä, uskossa lujina! Tiedättehän, että veljenne kaikkialla maailmassa joutuvat kokemaan samat kärsimykset. Matt. 22:29 ”Jeesus vastasi heille: "Te kuljette eksyksissä, koska ette tunne pyhiä kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa.”

Jeesus erityisesti varoitti etukäteen Jumalan omia vääristä profeetoista ja eksytyksistä puhuessaan maailmanlopun tapahtumista. Matt. 24:24 ”Sillä vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että he johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaan. Tämän minä olen teille nyt ennalta ilmoittanut.” Jeesuksen sanojen mukaan eksytykset ovat eräs lopunajan leimaa antavin piirre.

Evankeliumi ja laki

Vihollinen hyökkää erityisesti niitä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus eli adventtikansaa vastaan. Muut hän on jo eksyttänyt Babylonin erheillä. Kristus, laki ja evankeliumi on oltava käsi kädessä. Mitään niistä ei saa jättää pois. Evankeliumi ilman lakia on suuri eksytys ja se on saanut jalansijaa erityisesti liberaaliteologiassa. Jumalan laki on nimenomaan koko maailmankaikkeuden koossa pitävä voima. Se on Jumalan rakkauden ilmentymä, jota ilman kukaan ihminen ei tule taivaskelpoiseksi.

Fanatismi

Tietosanakirjan mukaan fanatismi on useimmiten uskonnollisesti tai opillisesti sokea into, jolle on luonteenomaista suvaitsemattomuus. Fanaatikko on henkilö, joka taistelee sokeasti tiettyjen aatteiden puolesta. Yksi uskonnollisessa maailmassa esiintyvä piirre on juuri fanatismi, joka eksyttää monia omantunnontarkkoja sieluja, koska siinä ilmenee hypnoottista vaikutusta. Ihminen alistetaan puhujan tahdon alle. Jeesus oli päinvastoin hiljainen ja nöyrä. Hän ei ollut fanaatikko. Sanaa on saarnattava selvästi ja tyynesti eikä fanaattisesti ilman kiihtymystä. On tunnettava sana ja pitäydyttävä siihen. Tyyneys ja arvokkuus ovat vallittava kaikissa puheissa ja lauluissa.

Tunteet

Monesti annetaan tunteille valtaa, jolloin harkinta jää vähemmälle ja mennään liiallisuuksiin. Tunnetta ei pystytä hallitsemaan. Tunteet johtavat myös siihen, että ei saarnata puhdasta sanaa ja näin eksytään totuudesta. Erhettä tulee totuuden joukkoon. Järki ja arvostelukyky jäävät sivummalle. Tunteiden vallitessa saatana pääsee sisälle antaen totuuden sanomia sekoittaen siihen vääryyttä. Usko ei saa pitäytyä tunteisiin vaan se on Jumalan sanalle perustuva periaate elämässä ja toiminnassa.

Yleisesti uskotaan, että Pyhä Henki on läsnä juuri tunneliikutuksissa ja haltioitumisessa.  Tunne ja haltioituminen eivät kerro Pyhän Hengen läsnäolosta. Tunne ei saa missään tapauksessa syrjäyttää harkintaa. Pyhyys ei ole hurmioitumista, vaan tahdon täydellistä alistamista Jumalan tahtoon. Se on elämistä jokaisesta Jumalan sanasta. On pitäydyttävä lujasti sanaan. Pyhyys on vaeltamista uskossa eikä näkemisessä. Meidän tehtävänämme on julistaa puhdasta kolmen enkelin sanomaa, Johannes Kastajan parannuksen sanomaa.

Monet uskovat, etteivät he ole saaneet Jumalan siunauksia, jos he eivät tunne kiihtymystä tai haltioitumista uskontomenoissaan. Heillä ei ole silloin uskoa Jumalan sanaan, vaan on vaara, että he lähtevät etsimään sitä muista piireistä ja näin eksyvät totuudesta.

Väärät herätykset

Maailmassa on nykyaikana esiintynyt erilaisia herätysliikkeitä, jotka perustuvat juuri tunteisiin ja kaikenlaisen uuden ja hämmästyttävän esiintymiseen ja olemassaoloon. Monet kokevat niissä herätyksen ja seurakuntiin liittyy paljon väkeä. Kuitenkin tällainen lyhyeksi ajaksi leimahtanut valo sammuu ja pimeys tulee entistäkin syvemmäksi. Näillä ihmisillä ei ole halua kuunnella Raamatun totuuksia eikä mielenkiintoa profeetalliseen sanaan.

Todellinen herätys perustuu Jumalan ilmoitukseen, jonka hän on kertonut etukäteen sanassaan. Nykyaikana se pohjautuu Jumalan viimeiseen armonsanomaan, kolmen enkelin sanomaan, joka tulee kasvamaan voimakkaaksi huudoksi ennen Jeesuksen tuloa. Se on jatkoa kolmannen enkelin sanomalle, joka tulee jakamaan viimeisellä tuomiolla ihmiset lampaisiin ja vuohiin (Matt. 25:32). Se on juuri myöhäissade eli kevät sade, joka kypsyttää viljan lopullisesti. Silloin toteutuu ilmestyskirjan lupaus. Ilm. 18:1 ”Tämän jälkeen näin taas yhden enkelin tulevan alas taivaasta. Hänellä oli suuri valta, ja hänen kirkkautensa valaisi koko maan.”     

Vanhanaikaisia saarnoja

Seurakunnassa esiintyy halua työskennellä toisten kirkkokuntien mallin mukaisesti. Jotkut haluavat tuoda jotain uutta seurakuntaamme.  Me olemme saaneet jo profetian hengen kautta oikeat metodit. On julistettava syntien katumusta, tunnustamista ja parannusta. On julistettava puhdasta Jumalan sanaa, Vanhan testamentin ja Uuden testamentin kirjoituksia, eikä mitään omituisuuksia ja eriskummallisuuksia.

Saatana tekee kaikkensa eksyttääkseen ihmisiä kolmen enkelin sanomasta, mikä on annettu Jumalan kansalle julistettavaksi ennen Jeesuksen takaisintuloa. Ei saa hylätä annettua valoa tai muuten me teemme tyhjäksi Jumalan suunnitelman ja tarkoituksen. Sitä on julistettava suurella voimalla. Se on toimintamme ydinasia ja päätarkoitus. 

Ruumiillisia havaintoesityksiä

Todellinen kristinusko ei edellytä minkäänlaisia ruumiillisia ilmentymiä, kuten kaatumista, pyörimistä, huutamista ja ms. sekamelskaa, mikä olisi merkkinä Pyhän Hengen läsnäolosta. Joitakin vuosia sitten olivat pinnalla erilaiset kaatumisilmiöt. Olin itsekin mukana katsomassa eräässä seurakunnassa, kun kaataja esitti epämääräistä mongerrusta, jolloin kaadettava kaatui selälleen vastaanottajien tukemana. Uskottiin, että Jumala toimi tällä tavalla kaadettavan uskon vahvistamaksi. Eräässä tilaisuudessa olin katsomassa, kun suuri joukko ihmisiä kaatui maahan avustajien tukemina ja pyöriskelivät pitkän aikaa maassa ja päästelivät erilaisia hypnoottisia ääntelyitä. Myös joitakin vuosia sitten tapahtunut Toronton nauruherätys sai laajat mittasuhteet. Helsingin seurakunnassakin eräs seurakuntamme jäsen kesken todistuksen puhkesi nauramaan. Sen jälkeen en ole nähnyt häntä seurakunnassamme.  

Tällaista epämääräistä toimintaa on tapahtunut ennenkin ja tulee tapahtumaan myös vastaisuudessa. Sitä on vaikea tukahduttaa ja se pääsee helposti valloilleen kuin tuli, joka on ryöstäytynyt. Jeesus oli päinvastoin hiljainen ja nöyrä. Hän ei esittänyt tai käyttänyt toiminnassaan minkäänlaisia eriskummallisuuksia. Ellen White kirjoittaa kirjassa Hengellisiä kokemuksia sivulla 51 kaatumisista sata vuotta aikeisemmin seuraavasti: ”Näin saatanan vaikuttavan välikappaleittensa kautta monella eri tavalla. Hän toimi saarnaajien kautta, jotka ovat hylänneet totuuden ja joutuneet väkevään eksytykseen uskoakseen valheen, jotta heidät tuomittaisiin. Heidän saarnatessaan tai rukoillessaan jotkut kaatuivat avuttomina maahan, ei Pyhän Hengen voimasta vaan saatanan voimasta, mikä oli puhallettu näiden saatanalle antautuneiden työntekijäin päälle ja heidän kauttaan kansan päälle.”

Seurakunnassa ei saa esiintyä minkäänlaisia outoja toimintoja. On varottava kaikkea, mikä viittaa epäjärjestykseen. Kukaan ei saa tarjota näytteitä minkäänlaisista henkivaikutuksista. Silloin ei Pyhä Henki ole toiminnassa. Vain kuuliaisuus totuudelle ohjaa Jumalan lasta. Pyhä henki ei ole metelissä, sekasorrossa, kaatumisessa, tanssissa ja hyppelemisessä. Totuus on ainoa Pyhän Hengen kanava. Pyhä Henki johtaa todelliseen uskoon. Emme saa myöskään suhtautua kaikkeen hengen toimintaan ehdottoman kieltävästi, vaan on tutkittava, mikä henki on kysymyksessä. On huomioitava, että me emme saa käyttää Pyhää Henkeä vaan Pyhän Hengen on käytettävä meitä.

Ihmeet

Evankeliumia ei tule todistaa ihmeillä, koska se synnyttää epätervettä tunnetta. Evankeliumia on julistettava sanan kautta, silloin Pyhä Henki vaikuttaa aidolla tavalla ihmissydämessä. Erityisesti väärät profeetat toimivat ihmeiden kautta. Jumala ei toimi ihmeiden kautta, koska saatana käyttää niitä hyväksi lopun aikana. Hän pystyy jäljittelemään mitä tahansa ihmeitä. Hän antoi siitä esimerkin Israelin kansan lähtiessä Egyptistä. Hän jäljitteli Jumalan ihmeitä taidokkaasti. Lopun aikana hän saa tulenkin lankeamaan taivaasta ihmisten nähden (Ilm. 13:13). Ainoa kanava, jonka kautta Jumala toimii, on totuuden kanava. Viimeisinä päivinä saatana toimii valheen kaikella voimalla, tunnusteoilla ja ihmeillä. Ihmeitä tapahtuu henkilöiden kautta, jotka eivät tunnusta Jumalan vanhurskauden lakia. Näiden ansiosta koko maailma tulee seuraamaan häntä. Ellemme ota vastaan rakkautta totuuteen, me joudumme helposti hänen ansaansa.

Yksi vakava profeetallinen teksti paholaisen ihmeistä löytyy Ilmestyskirjasta. Hän tulee esiintymään valon enkelinä ja viettelemään maan mahtimiehiä ihmeillään ja merkeillään aivan ennen Jeesuksen takaisintuloa. Ilm. 16:13,14 ”Minä näin, kuinka lohikäärmeen suusta, pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähti kolme saastaista henkeä, jotka olivat sammakon näköisiä. Ne ovat pahoja henkiä, jotka tekevät ihmeitä, ja ne lähtivät kokoamaan maanpiirin kaikki kuninkaat taisteluun, joka käydään Jumalan, Kaikkivaltiaan, suurena päivänä.” Paholaisen ihmeet ovat niin tehokkaat, että koko maailma tulee seuraamaan häntä. Ainoastaan ne, jotka ovat juurtuneet totuuteen ja pukeutuneet yksinomaan Jeesuksen lahjoittamaan pukuun, hänen vanhurskautensa vaippaan, varjeltuvat näiltä ylivoimaisilta eksytyksiltä.”          

Saatanan yksi tehokkaimmista aseista on sairaiden parantaminen eksyttämistarkoituksessa. Joitakin vuosia sitten olivat Helsingissä pinnalla suuret joukkokokoukset, joissa ihmisiä parannettiin ja joita pidettiin voimakkaina Jumalan läsnäolon ja toiminnan ilmentyminä. Oliko Jumala niissä todella mukana ja tapahtuiko todellisia parantumisia, jäivät loppujen lopuksi epäselviksi. Tällaisiin joukkoparantumisiin on suhtauduttava varauksellisesti, koska Profetian hengen kautta on ilmoitettu, että saatana aiheuttaa ihmisiin sairauksia ja sitten parantaa ne. Näin hän johtaa ihmisiä ja erityisesti adventisteja toteamaan, että Jumala toimii Babylonissa. Jumala kyllä toimii ja parantaa siellä, mutta ei tällaisissa parantumisnäytöksissä.

Kristuksen työskentelytapa oli saarnata sanaa ja lievittää myös kärsimystä parantamalla sairaita. Tämä ei toimi kuitenkaan nykyaikana, koska saatana käyttää tätä tapaa. Jumala on sen sijaan antanut sanassaan terveysohjeita ja kehottanut profetian hengen kautta toimimaan rukouksen ja fyysisin keinoin. On perustettava parantoloita ja muita lääkintälaitoksia. Näin Jumalan parantaminen koituu useimpien ihmisten hyväksi ja pelastussanoma saa suuremmat mahdollisuudet tavoittaa sieluja Jumalalle antautuneiden lääkärien ja sairaanhoitajien kautta.          

Kielillä puhumiseen pätevät aivan samat varoitukset kuin näihin parantumisihmeisiin. Jumala ei anna kielilläpuhumisen taitoa, koska se on myös saatanan tehokkain ase Babylonissa. Tietyissä ja välttämättömissä tapauksissa voidaan uskoa, että Jumala käyttää nykyaikana myös kielilläpuhumista evankeliumin julistukseen. Nykyaikana Jumala on sen sijaan antanut erinomaisia lahjoja opiskella kieliä ja tulkkausmenetelmiä evankeliumin julistukseen. 

On uhkarohkeata vierailla etsimässä Jumalaa Babylonissa olevissa seurakunnissa, vaikka oma usko tuntuisikin vahvalta. On muistettava, miten kävi Eevallekin. Jumala oli kieltänyt häntä menemästä hyvän ja pahantiedon puun lähelle, koska paholainen sai vain puun lähellä puhutella kantavanhempiamme. Tiedämme, kuinka kävi. Saatanan onnistui viekkautensa kautta houkutella Eevan rikkomaan Jumalan lakia. Emme saa aliarvioida paholaisen voimia. Hänellä on sama voima eksyttää vahvimmankin adventistin, jos tämä vastoin profetian hengen varoituksia käy vierailemassa Babylonin seurakunnissa ja kaiken lisäksi ottaa oppia heidän toiminnastaan. On myös harkittava, onko viisasta puhua julkisesti siellä tapahtuvista ihmeistä, koska emme tiedä varmasti niiden alkuperää ja se saattaa johtaa näin lähimmäisen eksytykseen. On myös tarkoin harkittava, kenen siunattavaksi menee. Babylonissa olevien henkilöiden kautta voi saada rasitteita elämäänsä pitkäksi aikaa. 

Eri seurat

Seurakuntaa ei saa hajottaa erilaisiin ryhmiin erilaisilla näkemyksillä. Jeesuksen sanojen mukaan vehnän ja rikkaviljan on annettava kasvaa yhdessä elonleikkuuseen asti. Erityisesti on varottava seurakunnan sisältä tulevista eksytyksistä. Ne ovat kaikkein vaikeimmin havaittavissa. Tämän asian vahvistaa Raamattu. Apt.  20:30 ”Teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka julistavat totuudenvastaisia oppeja vetääkseen opetuslapset mukaansa.”

Meillä on kuitenkin yksi ainoa tie ja se on kerrottu Jumalan sanassa ja profetian hengen neuvoissa. Profetian hengen neuvot on juuri annettu seurakunnan yhdessä pitämiseksi. Siksi ne on annettu Jumalan kansalle, jotta hän voisi valmistaa kansan, joka päättää työn ja on puhdas hänen silmissään. Jumala on antanut kansalleen tuntomerkiksi koko lakinsa täyteydessään. Siksi seurakunnan on pysyttävä täysin erillään Babylonista. Babylonin viiniä ovat kaikki kansat juoneet ja näin omaksuneet totuuden vastaisia harhaoppeja, joista merkittävimmät ovat väärän sapatin korottaminen ja sielun kuolemattomuusoppi. Kokemukseni on osoittanut, että näitä harhaoppeja omaksuneita ihmisiä on erittäin vaikeata johtaa totuuteen, joskus jopa mahdotonta. Vain Jumala voi sen tehdä.

Musiikki

Musiikki on suuri ansa. Siihen pätevät aivan samat sanat kuin kaikkiin puheisiin. Musiikki on puhetta soitannallisin keinoin. Saatana pystyy puhumaan puheiden kautta ja näin hän pystyy myös toimimaan musiikin kautta. On tarkoin pystyttävä erottamaan, kuuluuko esitettävä musiikki saatanalle vai Jumalalle. Erityisesti nuoriso on musiikin suhteen suuressa vaarassa, koska he ottavat mallia maailman musiikista. Musiikin pitää olla tyyntä ja arvokasta, joka sopii kaikin puolin Kristuksen ylistämiseksi.

Näyt ja ilmestykset

Ihmisiä tullaan johtamaan yhä enemmän harhaan unien, näkyjen ja ilmestyksien kautta. Siksi on tutkittava tarkasti, ovatko ne Jumalalta vai saatanalta. Jumalan antamat ilmoitukset ja saatanan antamat ilmoitukset ovat niin lähellä toisiaan, että niitä on vaikea erottaa. Väärennös muistuttaa monissa kohden oikeaa. Siksi niistä ei saa kertoa velvollisuutena elleivät ne nojaudu täysin Raamattuun. Monet uskovat ihmiset ovat saaneet hyvin uskottavia näkyjä, jotka ovat Raamatun vastaisia. Esim. saatana käyttää menestyksellisesti helvettinäkyjä tukemaan sielun kuolemattomuutta. Taas morfiini ja muut huumausaineet aiheuttavat selvästi vääriä näkyjä.

Moraali

Mukautuminen ympäristön tapoihin ja ajatuksiin painaa ihmisiä elämään tämän maailman mallin mukaan. Yksi tällainen vaarallinen eksytys on moraalin heltyminen jopa kristittyjen parissa ja varsinkin nuorison keskuudessa. Ihmiset tulevat elämään kuten naimisissa olevat olematta naimisissa. Yhteen muuttaminen ennen avioliittoa lisääntyy suuressa määrin. Sitä ruokkivat lisääntyvät moraalittomat näytelmät, elokuvat ja yhteiskunnan säätämät lait niiden hyväksymiseksi. Myös homoseksuaalisuus lisääntyy julkisesti yleisesti hyväksyttynä liittona lain antamin turvin.  

Maailmallisuus

Maailmallisuus saa aikaan höltymistä todellisesta kristillisyydestä. Enää ei haluta kuulla julistusta synnistä ja armosta, laista ja evankeliumista, katumuksesta ja parannuksesta. Tilalle tulee toisenlaatuista kristillisyyttä: pitää menestyä ja päästä eteenpäin. Aletaan arvostaa aineellisuutta, mikä ei ole Jumalan tahdon mukaista. Ristin tilalle tulee viihde, taide ja kulttuuri eri muodoissaan. Uskovissa lisääntyy kaiken salliva armo, suvaitsevaisuus ja hengellinen viihde. Kirkossa käynti vähenee ja etsitään tyydytystä elämään erilaisissa nautinnoissa. Muutosta tapahtuu hitaasti ja salakavalasti. Saatana riemuitsee.

Perinnäissäännöt

Monien on vaikea luopua vanhempiensa uskosta, vaikka siihen liittyykin oppeja ja tapoja, jotka ovat Raamatulle tuntemattomia. Myös kansan uskonnollinen perinne sitoo ihmistä. Jeesus varoitti tällaisista perinnäissäännöistä. Matt. 15:6,9 ”Ja niin te olette tehneet Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissääntönne tähden. 9. mutta turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä.” Näistä perinnäissäännöistä on päästävä eroon hinnalla millä hyvänsä. Tämä on Jeesuksen käsky. Matt. 15:13 ”Mutta hän vastasi ja sanoi: "Jokainen istutus, jota minun taivaallinen Isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois”. Jokainen puutarhuri tietää, kuinka vaikeata on rikkaruohojen kitkeminen ja se vaatii työtä ja kärsivällisyyttä. Näin on myös perinnäissääntöjen kanssa.

Uususkonnot

Uususkonnot valtaavat alaa ja ihmiset hämmentyvät eivätkä osaa erottaa totuutta vääryydestä. Ne soluttautuvat vähitellen kristillisiin tapoihin itämaisten uskontojen, joogan, henkiparantajien, selvännäkijöiden, ennustajien, monenlaisten terapioiden ja vaihtoehtohoitojen seurauksena. Myös tieteellinen maailmankatsomus vie pois Jumalan totuudesta. Paholainen riemuitsee, koska hän on saanut suuret joukot uskontonsa valtapiiriin. Paha leviää pienestä alusta huolimatta suurella voimalla. Sen on historia osoittanut. Gal. 5:9 ”Pieni määrä hapatetta hapattaa koko taikinan.”

Ylihengellisyys

Yksi salakavalimmista eksytyksistä on ylihengellisyys. Ylihengellinen kristitty voi olla harras, mutta tuntee luonnottoman voimakasta mielenkiintoa hengen maailmaan. Hän ei tyydy Pyhän Hengen normaaliin, pääasiassa sanan kautta tapahtuvaan johdatukseen, vaan halajaa aina yliluonnollisia ilmoituksia ja johdatusta ja erityisesti ihmelahjoja. Häntä hallitsee synnillinen, mutta usein tiedostamaton itsekorostuksen ja jopa vallanhalun tarve. Hän haluaa tulla joksikin suureksi, jota Jumala erityisesti käyttää. Hän uskoo toimivansa Pyhän Hengen johdatuksessa. Saatana tiedostaa tämän ja antaa hänelle vääriä ilmestyksiä ja armolahjoja.

Yksi ylihengellisyyteen liittyvä piirre on Jeesus-nimen ja hengellisten termien liiallinen käyttö. Usein tällainen henkilö unohtaa kokonaan Jumalan lain ja keskittyy pelkästään korottamaan Jeesusta. On tärkeätä tarkata, millaista Jeesusta korotetaan, sillä Jeesus-nimen käyttö ei todista mitään todellisesta hengellisyydestä. Tällainen eksytys on hyvin vaarallista, koska se vetää monia uskonvaelluksensa alussa olevia ihmisiä puoleensa kauniilla sanoilla ja vetoomuksilla ja unohtavat evankeliumin ja lain yhteenkuuluvuuden. Jumalan nimi on pyhä ja sitä pitää käyttää harkiten.  Matt. 7:21-23 "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra', pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon. Monet sanovat minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra! Sinun nimessäsihän me profetoimme, sinun nimessäsi me karkotimme pahoja henkiä ja sinun nimessäsi teimme monia voimatekoja.' Mutta silloin he saavat minulta vastauksen: 'En tunne teitä. Menkää pois minun luotani, vääryydentekijät!”

Minulle henkilökohtaisesti tekee pahaa, kun Jumalan ja Jeesuksen nimeä tai niiden johdannaisia käytetään jokapäiväisessä puheessa päivittelysanana. Tuntuu siltä, että näissä päivittelysanoissa rikotaan tälläkin tavalla kolmatta käskyä. 2. Moos. 20:7 ”Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu.” Tähän kategoriaan voisin lisätä myös Suomen voittoisan euroviisun Lordin, jossa hengellisiä termejä käytettiin mitä irvokkaimmalla tavalla. Maailmalliset ihmiset eivät huomaa Lordin jumalattomuutta, mutta minulle se teki todella pahaa.

Kristuksen esimerkki

Kristus on meidän ainoa esimerkkimme. Hän tutki ja julisti ahkerasti Jumalan sanaa ja paransi sairaita. Matt. 4;23 ”Jeesus kulki sitten joka puolella Galileaa. Hän opetti seudun synagogissa, julisti ilosanomaa Jumalan valtakunnasta ja paransi kaikki ihmisten taudit ja vaivat.”

Jeesus esiintyi arvokkaasti mutta nöyrästi. Hän oli kärsivällinen eikä mennyt minkäänlaisiin äärimmäisyyksiin. Hän hallitsi itsensä joka tilanteessa. Hän eli synnittömän elämän ja täytti lain meidän puolestamme. Hän on esimerkkimme lain ja evankeliumin toisiinsa liittymisestä. Jos Kristus asuu sydämessämme, me muutumme olemukseltamme ja luonteeltamme hänen kuvansa kaltaiseksi, puhtaiksi, rauhallisiksi ja synnistä vapaiksi. Näin me heijastamme Kristuksen valoa myös kanssaihmisillemme.

Meidän ainoa turvamme eksytyksiä vastaan on pysyä lujasti kiinni Jeesuksessa. Emme saa hetkeäkään päästää häntä näkyvistä. On tajuttava oma avuttomuus ja tehottomuus ja turvauduttava kokosydämisesti ja vilpittömästi Jeesukseen ja Jumalan sanaan.  On annettava Pyhän Hengen käyttää meitä eikä päinvastoin. On koettava joka päivä Pyhän Hengen kaste kohdallaan. Totuus on se periaate, joka pyhittää meidät taivaskelpoisiksi ja siksi on välttämätöntä etsiä ja noudattaa totuutta. Kukaan ei pelastu uskomalla valheeseen. Totuus on ainoa pitävä ankkuri, joka kestää eksytyksien myrskyissä ja rajuilmoissa. Jeesus sanoi Joh. 14:6 Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani.”

Vaikka Jumala vaatii meiltä vanhurskauden tekoja, ne eivät pelasta meitä. Ne ovat kuin likainen vaate Jeesuksen puhtaan vanhurskauden rinnalla. Meidät pelastaa ainoastaan Jeesuksen vanhurskaus.  Kukaan ei kuitenkaan saa Jeesuksen vanhurskautta hyväkseen ilman omia vanhuskauden tekoja. Eli älkäämme hellittäkö omien puutteellisten tekojen takia vaan turvautukaamme sitä lujemmin Jeesuksen vanhurskauteen. Se on loppujen lopuksi ainoa tie pelastukseen.

Rakkaat sisaret ja veljet, tutkikaamme Jumalan sanaa ja eläkäämme sen mukaan! Olkoon Kristus kaikessa esikuvamme! Lukekaamme myös ahkerasti profetian hengen kirjoituksia, koska ne on annettu nimenomaan lopun ajan eksytyksien huomaamiseksi. Olkaamme yksimielisiä ja toimikaamme kokosydämisesti seurakuntamme toiminnassa. Jumalan sana ja profetian hengen kirjoitukset ovat ainoa turvamme tässä paholaisen hallitsemassa maailmassa.

 

Uusimmat kommentit

10.02 | 04:36

Mukava pieni tarina autoista.

Jaa tämä sivu