18. Ajatuksia alkoholista

Alkoholi on tunnettu kautta ihmissuvun pitkän historian. Moni kansakunta on muita voimakkaampana noussut johtavaan asemaan ja alistanut laajoja alueita valtansa alle. Mutta kerran toisensa jälkeen saavutettu asema ja sivistys oat romahtaneet ja aina on myös alkoholi ja moraalinen rappeutuminen näytellyt suurta osaa.

Monien ajattelijoiden ja filosofien mielestä myös meidän länsimainen, kristillinen sivistyksemme on jo ohittanut nousukautensa ja rappioituminen alkanut. Suurena syynä siihen pidetään moraalisen pohjan pettämistä ja suunnattomasti lisääntynyttä alkoholin ja muiden huumeiden käyttöä.

Alkoholi on kautta aikojen ollut nousevan sivistyksen ja nousevan elintason vitsaus. Samoin on laita meidän päivinämme, Suomessa ei koskaan aikaisemmin ole ollut näin korkea elintaso, eikä koskaan aikaisemmin Suomen kansa ole käyttänyt niin paljon alkoholia, kuin viime vuosina.

Näin siitä huolimatta, että koskaan aikaisemmin ei alkoholin haittavaikutuksia ole tunnettu niin hyvin kuin nykyisin, eikä koskaan näistä asioista ole valistettu kansaa niin perusteellisesti, kuin nykyisin.

Näyttää siltä, että tieteelliset tosiasiat sivuutetaan kaikkein kevyimmin juuri alkoholin ja tupakan käytössä. Olemme tulleet tilanteeseen, jossa yhteiskunnan kärsimät tappiot alkoholin ja tupakan haittavaikutuksista ylittävät moninkertaisesti saadut tulot.

Tilanne ei ole päättäjien hallinnassa. Kymmenettuhannet särkyneet kodit, työkyvyttömyys, väkivalta, onnettomuudet, rikollisuus, rattijuoppous, jne… on lumivyöryn tavoin paisuva ongelmavyyhti, jota on vaikea pysäyttää.

Alkoholia suosiva yhteiskuntapolitiikka ei siihen pysty. Tosiasiat eivät tehoa. Asia on siirtynyt yksilötasolle. Vaaditaan totisesti selkärankaa ottaa terve asenne alkoholikysymykseen. Voittaako huume järjen, on oman valintasi tulos.

Alkoholin haittavaikutukset ovat yleisesti tunnettuja. Mutta kertauksen vuoksi joku sana siitä, miten alkoholin vaikutus ilmenee ensin ihmisen korkeimmissa toiminnoissa ja tietyissä aivojen osissa. Määrän suuretessa yhä useammat toiminnat ja laajemmat aivojen osat lamaantuvat.

OTSALOHKO. Äly ja itsehillintä. 0,1 – 1 promillea alkoholia veressä aiheuttaa estojen häviämistä, itsehillintäkyvyn vähenemistä, tahdonvoiman heikkenemistä, hyvänolon tunnetta, väärää itseluottamusta, arvostelukyvyn alenemista, puheliaisuutta, huomiokyvyn heikkenemistä.

PÄÄLAEN LOHKO. Tunto, toiminnat. 1 – 3 promillea alkoholia aiheuttaa synkkämielisyyttä ja sairaalloista tunneherkkyyttä, liikkeiden horjuvuutta, kykenemättömyyttä kirjoittaa, puhehäiriöitä, mekaanisen suorituskyvyn alenemisen.

TAKARAIVON LOHKO. Näköaistimukset. 2 – 3 promillea alkoholia veressä aiheuttaa värien havaitsemiskyvyn menetyksen, näköhavaintojen vääristymistä, kaksoiskuvia, etäisyyden arvioimiskyvyn sammumisen.

PIKKUAIVOT. Liikkeiden säätely ja tasapaino. 1,5 – 3,5 promillea alkoholia aiheuttaa tasapainon ja lihasten yhteistoiminnan häiriöitä.

VÄLIAIVOT JA YDINJATKOS. Hengitys ja verenkierto. 0,25 – 5 promillea alkoholia veressä aiheuttaa tylsyyttä, hengityksen ja muiden automaattisten toimintojen lamautumista, verenkierron lamautumisen, alilämpöä, horrostilan, sokin, kuoleman.

Muistettakoon, että nykyisin maassamme on liikenteessä rattijuoppoudesta rangaistavuusraja 0,5 promillea alkoholia veressä, joka on jo melkoinen humalatila, jossa ihminen ei enää hallitse itseään eikä ajoneuvoaan, vaikka itse omasta mielestään on elämänsä parhaassa ajokunnossa.

Alkoholin käytön syistä ei olla selvillä yhtä hyvin, kuin sen seurausilkiöistä. Miksi aluksi samanlaisista kohtuullisesti alkoholia käyttävistä toisesta tulee alkoholisti, toisesta ei?

Monien mielestä alkoholi on sairaus, joka luonnollisesti yleistyy rinnan lisääntyneen kulutuksen kanssa. Toisten mielestä se on yhteiskunnallisten olojen ja eriarvoisuuden mukanaan tuoma vitsaus. Mutta miksi se lisääntyy nimenomaan hyvinvoinnin lisääntyessä? Ei kukaan aikamme tutkija ole pystynyt antamaan vastausta.

Tosiasiaksi jää, että alkoholisoitunut yhteiskunta, jonka kulttuurin hyväksyttynä ja valtion tukemana liittyy alkoholi, tuottaa yhä enenevässä määrin alkoholisteja. Yritetään kyllä jollain tavalla lievittää alkoholin haittavaikutuksia, mutta sen käytön syihin ei ymmärrettävistä syistä ole haluttu kyllin vakavasti paneutua.

Mielenkiintoisen lisän alkoholismin syistä käytävään keskusteluun antaa viime aikoina huomiota osakseen saanut tutkimus alkoholin ja ravinnon välisestä suhteesta.

Monien tutkijoiden mielestä vallitsee selvä syy-yhteys alkoholin lisääntyneen käytön ja nykyisen, luonnottomaan suuntaan kehittyneen ravitsemuksen välillä. Ajatus siitä lähtee siitä, että koska alkoholi on aine, jota nautitaan, on sen käyttö yhteydessä myös kaikkeen, mitä nautitaan.

Eri puolilla maailmaa on tehty lukuisia kokeita, joissa on havaittu, että juuri ne ravintoaineet, joita nykyisin eniten sivistysmaissa käytetään, voivat aiheuttaa alkoholin tarvetta.

Näihin ravinteihin kuuluvat runsas liharavinto, eläinrasvojen käyttö, sokeri, valkoisista jauhoista valmistetut tuotteet, voimakkaat mausteet, kahvi ja nautintoaineena tupakka.

Koe-eläimille annettiin vapaasti juotavaksi 10 % alkoholia ja vettä. Kun niiden ruokavalio käsitti tyypillisen nyky-ihmisen ruokavalion, lihaa, vehnäleipää, eläinrasvoja, makeisia, leivoksia, mausteita ja kahvia, ne käyttivät juomanaan alkoholia.

Mutta kun niiden ruokavaliota muutettiin, syötettiin kokojyväleipää, kasviksia, juureksia, salaatteja, siis täyspainoista luonnonravintoa, ne valitsivat juomakseen pääasiallisesti vettä. Kokeita muuttelemalla saatiin selville, että nimenomaan kofeiinilla ja nikotiinilla oli alkoholin tarvetta laukaiseva vaikutus.

Siis niukasti vitamiineja ja hivenaineita, mutta runsaasti eläinvalkuaista, rasvaa ja joutojouleja sisältävä ruokavalio on erittäin todennäköisesti osa sitä noidankehää, johon alkoholisti on joutunut.

NOIDANKEHÄ: Liharavinto – eläinrasva – valkoiset viljatuotteet – sokeri – kahvi – tupakka – alkoholi – huumeet. Alkoholista vapautumiskampanjassa olisi kiinnitettävää vakavaa huomiota tämän kehän katkaisemiseen. Nykyisen tutkimuksen mukaan kaikki nämä tuotteet tuntuvat vahvistavan toinen toistensa tarvetta.

Alkoholista on äärimmäisen vaikeaa vapautua. Mahdollista se kyllä on. Onnellisinta olisi, jos ihmistä ei jo lapsesta lähtien toteutettaisi tapoihin, jotka synnyttävät alkoholin himoa. Tässä on perheenäideillä suuri vastuu ravitsemuksen kannalta katsottuna. A.A.-liike on saanut paljon hyvää aikaan tukemalla alkoholista vapauteen pyrkiviä. Täydellinen vapautus koetaan myös hengellisen herätyksen yhteydessä. Kun Herra vapauttaa, on ihminen todella vapaa.

Uusimmat kommentit

10.02 | 04:36

Mukava pieni tarina autoista.

Jaa tämä sivu